Творчество

     Творчеството е хилядолетният опит на човека да се пресътвори по свой вкус, създавайки един паралелен свят – алтернатива на битовата действителност, в която се трудиш, за да задоволиш потребностите на биологичното си съществуване…

 Явно от самото си осъзнаване, на човека това не му е било достатъчно… Въпреки вярата в множество богове и  в безсмъртието на душата, той е искал да остави следа – своя следа…Да надникне отвъд  видимостите и да разкрие уникалната  си човешка съкровеност.  Споделена с другите човеци, тя се оказва не толкова уникална.  Но се  превръща в мост, който създава общност от мислещи и чувстващи човешки същества, различни от единствено потребяващите…

   Творчеството е една от малкото форми на свобода  сред железните необходимости на живота…. Визия за един по-различен свят – в който културата надмогва историята, политиката, икономиката…

 Творчеството е самопознание и познание за човека, подложен на абсурдите на времената… Начин да кажеш истината. Да се противопоставиш на  хищния мрак в човешката природа… Самото  съществуване на изкуството  е най-големият абсурд сред мрака на историята и най-голямото доказателство за  човешко присъствие…

   В тази рубрика ще направим нашия съвместен опит за присъствие – чрез  текста, фотографията, рисунката…


 Лисицата и малкия принц

Чуждите обувки на принцесата