Честит десети рожден ден, Тараклийски университет – моя трудна и светла любов…

октомври 11, 2014 Uncategorized 0 Comments

Празничен поздравителен адрес от д-р Марияна Георгиева,
преподавател в Педагогическия колеж „ Св. Св. Кирил и Методий“ и ТДУ 2002-2006 г.,
по случай 10-годишнината на ТДУ „ Григорий Цамблак“

Уважаеми г-н Министър-председател на Р. Молдова, уважаеми г-н Посланик на Р. България в Р. Молдова, уважаема г-жо и.д. Ректор,
Скъпи колеги, студенти, приятели….
За мен е невероятно вълнение и особена радост да стъпя днес на тази трибуна, на тази сцена. Преди 10 години, аз, учителят от България имах невероятния шанс да бъда сценарист и организатор на празничния концерт за откриването на Тараклийския държавен университет, първият университет сред българските общности в света…. Да съпреживея едно  историческо чудо….

Защото създаването на Тараклийския държавен университет е наистина събитие чудо за съвременния свят. Неговото сътворяване преди десетилетие е хуманен жест, съизмерим с великото дело на светите братя „ Кирил и Методий и техните ученици, които през 9-10 век водеха битка за оцеляването на малките народи сред големите империи…

То прави чест на две малки държави с уникални култури – Молдова и България, чието взаимно разбирателство е пример за истинско европейско поведение през 21 век – да утвърждаваш себе си чрез уважението и грижата към културата и езика на другите общности, които смяташ за част от своята неповторимост.

Използвам случая, като български преподавател, да благодаря на представителите на държавните институции на република Молдова в тази зала за грижата и вниманието към този университет, към българската общност и за дадената ни възможност, на нас, преподавателите от Р. България да изпълняваме своята мисия…

А на Вас, скъпи мои колеги и приятели, от свое име и от името на всички преподаватели от Р. България, работили в тази достолепна сграда, благодаря –затова, че разпалихте и поддържахте това светло огнище на българския дух, език и култура, че се борихте за него с вяра и целеустременост цели две десетилетия. И вече 10 години с невероятна самоотверженост и благодатен труд укрепвате и развивате Университета…

Знам, че не е лесно да противостоиш срещу превратностите на времената… Но бесарабската българска общност е устояла на много превратности…. И не случайно точно на този университет му е дадено това свято име – Григорий Цамблак – на този, който още преди 6 века мечтаеше, градеше мостовете между Изтока и Запада в името на вярата и хуманизма.И днес и аз и моите колеги напълно осъзнаваме, че ТУК е част от спасението на българската общност в глобалния свят и от Вашата воля и дух зависи бъдещето и възкресението ?….

10 години са миг и вечност. В мига изгаря човешкият живот с надеждата и илюзията да съгражда вечността…. Дано пребъде делото, родено от най-смелите пориви на толкова хора, от паисиевския пламък на родолюбието в глобалния свят, чиито ветрове неумолимо налитат да го угасят.

Едно само искам да кажа за финал: Бъдете благословени, мои бесарабски колеги и приятели, с делата си осъществили една дълголетна мечта….

Честит празник ! Честит 10-рожден ден мой Университет, моя светла и трудна любов!